Specijalističke akademske studije Medicinska biohemija

Studijski program specijalističkih akademskih studija Medicinska biohemija usklađen je sa više poznatih evropskih studijskih programa, među kojima su:

University of Gent, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Belgium
Univerzitet u Gencu, Fakultet farmaceutskih nauka, Belgija
www.ugent.be/fw/en/research/bioanalysis;

University Claude Bernard, Lyon 1, Institute of Pharmaceutical and Biological Sciences, France
Univerzitet Claude Bernard, Lyon 1, Fakultet za farmaceutske i biološke nauke, Francuska
www.univ-lyon1.fr;

Universidad de Granada, Facultad de Farmacia, Espana
Univerzitet Granada, Fakultet za farmaciju, Španija
http://farmacia.ugr.es;

Universidade de Lisboa, Faculdade de Farmacia, Portugal
Univerzitet u Lisabonu, Fakultet za farmaciju, Portugalija
www.ff.ul.pt;

Studijski program je usklađen i sa direktivama Evropske Unije broj 85/432/EEC (odnosi se na koordinaciju uslova datih zakonom, regulativom i administrativnim aktima u pogledu nekih aktivnosti u oblasti farmacije) i 2005/36 EC (odnosi se na uzajamno priznavanje diploma, sertifikata i ostalih dokumenata o formalnim kvalifikacijama u farmaciji).

Integrisane akademske studije Farmacije - medicinska biohemija

Studijski program integrisanih akademskih studija Farmacija – medicinska biohemija usklađen je sa više poznatih evropskih studijskih programa, među kojima su:

University of Gent, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Belgium
Univerzitet u Gencu, Fakultet farmaceutskih nauka, Belgija
www.ugent.be/fw/en/research/bioanalysis;

University Claude Bernard, Lyon 1, Institute of Pharmaceutical and Biological Sciences, France
Univerzitet Claude Bernard, Lyon 1, Fakultet za farmaceutske i biološke nauke, Francuska
www.univ-lyon1.fr;

Universidad de Granada, Facultad de Farmacia, Espana
Univerzitet Granada, Fakultet za farmaciju, Španija
http://farmacia.ugr.es;

Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Hrvatska
Farmaceutsko-biohemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
www.pharma.hr;

Universidade de Lisboa, Faculdade de Farmacia, Portugal
Univerzitet u Lisabonu, Fakultet za farmaciju, Portugalija
www.ff.ul.pt;

Studijski program je usklađen i sa direktivama Evropske Unije broj 85/432/EEC (odnosi se na koordinaciju uslova datih zakonom, regulativom i administrativnim aktima u pogledu nekih aktivnosti u oblasti farmacije) i 2005/36 EC (odnosi se na uzajamno priznavanje diploma, sertifikata i ostalih dokumenata o formalnim kvalifikacijama u farmaciji).

Integrisane akademske studije Farmacije

Studijski program integrisanih akademskih studija Farmacija usklađen je sa više poznatih evropskih studijskih programa, među kojima su:

Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo, Slovenia
Farmaceutski fakultet u Ljubljani, Slovenija,
www.ffa.uni-lj.si

National and Kapodistrian University of Athens, Faculty of Pharmacy, Greece
Farmaceutski fakultet u Atini, Grčka,
www.pharm.uoa.gr

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Czech
Farmaceutski fakultet u Pragu, Češka Republika,
www.faf.cuni.cz

Studijski program je usklađen i sa direktivama Evropske Unije broj 85/432/EEC (odnosi se na koordinaciju uslova datih zakonom, regulativom i administrativnim aktima u pogledu nekih aktivnosti u oblasti farmacije) i 2005/36 EC (odnosi se na uzajamno priznavanje diploma, sertifikata i ostalih dokumenata o formalnim kvalifikacijama u farmaciji).

Studijski program je takođe uporediv sa odgovarajućim programima koji se realizuju na visokoškolskim ustanovama u zemljama u neposrednom okruženju koje nisu članice EU ili su tek od nedavno članice EU:

Универзитет Св. Кирил и Методиј, Фармацевтски Факултет, Република Македонија
Farmaceutski fakultet Univerziteta u Skoplju, Makedonija
www.ff.ukim.edu.mk

Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Hrvatska
Farmaceutsko-biohemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
www.pharmfac.net).