Priprema za prijemni ispit

Farmaceutski fakultet, Novi Sad organizuje pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita iz hemije.

Nastava se odvija u radnim grupama od najviše 8 polaznika. Nakon sažetog, ali suštinskog teorijskog uvoda, obuka se realizuje kroz obradu i analizu zadataka sa prethodnih prijemnih ispita, čime se mogućnost nepolaganja svodi na minimum.

Struktura nastave pripreme za polaganje prijemnog ispita podrazumeva:

- specifični programi za svaki fakultet/odsek;
- sažeto predstavljanje teorije koja čini osnovu određene nastavne celine;
- obuka na bazi rešavanja zadataka i testova (85% simulacija prethodnih zadataka/testova);
- polaganje testova (veoma značajni zbog sopstvene sigurnosti polaznika) nakon svake oblasti; 
- interaktivan rad sa (apsolutno!) svakim polaznikom; svaki domaći zadatak obavezno se kontroliše pojedinačno sa svakim polaznikom;
- formiranje posebne grupe maturanata koji ne žive u Novom Sadu ili okolini i za koju je nastava organizovana vikendom;
- tempo nastave je u skladu sa školskim smenama;
Programi pripreme prijemnih ispita su u 100%-tnoj saglasnosti sa pojedinačnim programima farmaceutskih fakulteta. Takođe, u odabranim poglavljima, programi upućuje na način rada tokom prva 2 semestra na fakultetima, što u značajnoj meri “brucošima” olakšava studiranje. Na taj način, programi su usaglašeni i sa trendom reformi Bolonjskog procesa.

Fond časova:

- ukupan fond časova pripremne nastave iz HEMIJE je 450 (na prijemnom ispitu na Farmaceutskom fakultetu, Novi Sad polaže se samo hemija)

Cene: 

- ukupna cena pripremne nastave iz hemije je 450 E, odnosno 405 E za polaznike koji upisuju Farmaceutski fakultet, Novi Sad

- plaćanje u jednakim mesečnim ratama

Prve grupe za pripremnu nastavu počinju sa nastavom u septembru, a naredne grupe formiraju se po prijavi polaznika.

Informacije i prijavljivanje:

Tel: (+381) 021 6615 897; (+381) 064 659 2993

E-mail: office@faculty-pharmacy.com

Oblasti i literatura za maturante koji upisuju Farmaceutski fakultet, Novi Sad

Primeri testova za maturante koji upisuju Farmaceutski fakultet, Novi Sad