Upoznajte EUPSA-u!

Studentska asocijacija Farmaceutskog fakulteta - EUPSA osnovana je 19.07.2013. godine kao udruzenje gradjana sa ciljem da poboljsa kvalitet studija i polozaj studenata u drustvu.

Ciljevi asocijacije su:

1. Organizovanje studenata radi unapredjnja u poboljsanja kvaliteta studija;
2. Poboljsanje i unapredjenje standarda i polozaja studenata;
3. Da inicira rad na resavanju pojedinih pitanja vezanih za nastavu na maticnom fakultetu, kao i u drzavi Srbiji;
4. Promocija javnog zdravlja kroz organizovane akcije i kampanje;
5. Unapredjenje mobilnosti studenata u zemlji i inostranstu kroz razlicite programe razmene, seminare, kongrese, treninge;
6. Da u realizaciji postavljenih ciljeva i zadataka tesno saradjuje sa svim drzavnim institucijama, odgovarajucim udruzenjima i asocijacijama u zemlji i inostranstvu;
7. Da se bavi izdavackom delatnoscu izdajuci publikacije, casopise, brosure, strucnu literaturu i dr.
8. Da vrsi organizaciju i uzima ucesce u drugim van nastavnim aktivnostima.

Sve novosti i kompletan rad EUPSA-e mozete pratiti na njenoj zvanicnoj facebook stranici:  https://www.facebook.com/EUPSA.Novi.Sad?ref=hl

Zvanicni email:  eupsans@gmail.com

Upravni odbor:

Predsednik:
Tijana Grebić
Kontakt-info: 065/433-93-42
tijanita93@gmail.com

Generalni sekretar:
Nevena Rakonjac
Kontakt-info: 069/550-22-20
nevenarakonjacns@gmail.com

Blagajnik:
Natalija Ognjanović
Kontakt-info: 060/730-01-49
natalija950gnjanovic@gmail.com