Dekanat

dr Nataša Jovanović Lješković

v.d. dekan
Kontakt

Marijana
Savić

lični asistent dekana
Kontakt

Savic Marijana

Studentska služba

Darinka
Varda Vacić

šef Studentske službe
Kontakt

Dubravka
Radujko

koordinator strukovnih studija
Kontakt

Ljiljana
Lovrić

samostalni referent Studentske službe
Kontakt

Mirjana
Ajduković

administracija Studentske službe
Kontakt

Sanja
Stankov

administracija Studentske službe
Kontakt

Stankov SanjaZvonko
Zlatkovic

direktor Službe finansija
Kontakt

Bosiljka
Babalj

Administracija Službe finansija
Kontakt

bosiljka-babalj

Jovana
Vasiljkovic

sekretar fakulteta
Kontakt

Maja
Jovanović

IT Administrator
Kontakt


Marketing

Jelena
Krneta

Marketing
KontaktSanja
Gaborov

koordinator Tehničke podrške
Kontakt

Nataša
Ristić

laborant
Kontakt

Jelena
Pižula

Službenik u skriptarnici i biblioteci Fakulteta
Kontakt