Jelena Belić

asistent mag. farm.

 • doktorske studije medicine upisala na Medicinskom fakultetu u Graz-u, Austria
 • 9 radova, 1 sa SCI iste
 • učesnik preko 10 nacionalnih i internacionalnih kongresa

Email kontakt

Detalji

Nina Bukumirović

saradnik van radnog odnosa mag. farm.

 • stručni medicisnki saradnik u Goodwill Pharma

Email kontakt

Detalji

Danijela Bošnjaković

asistent mag. farm.

 • doktorske studije upisala na Medicinskom fakultetu, Novi Sad, smer Javno zdravlje
 • rukovodilac apoteke pri zdravstvenoj ustanovi Goodwill, Sremska Kamenica

Email kontakt

Detalji

Mirjana Cvijanović

asistent dipl. hem.

 • doktorske studije upisala na Prirodno-matematičkom fakultetu, Novi Sad, smer: Biohemija
 • postdiplomsko usavršavanje na Ultrecht University, Netherlands

Email kontakt

Detalji

Miroljub Dinčić

stručni saradnik
mag. farm.

no photo

 • Gostujući saradnik
 • Zaposlen u zdravstvenoj ustanovi "Dinčić", Sremska Mitrovica (apoteka)

Email kontakt

Detalji

Manda Dizdar

asistent mag. farm.

 • doktorske studije upisala na Medicinskom fakultetu, Novi Sad, smer Klinička medicina
 • saradnik u distribuciji farmaceutskih proizvoda Seba Med, Zucarri, SVR, Biomelem
 • 2 naučna rada

Email kontakt

Detalji

Margit Erdeš-Čikoš

saradnik van r. odn. struk. med. sestra

 • specijalista strukovna medicinska sestra
 • zaposlena u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć, Novi Sad

Detalji

Nikola Eić

asistent dr. med.

nikola-eic

 • Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom sadu na temu: Učestalost ordiniranja početne adekvatne antimikrobne terapije na Klinici za infektivne bolesti.
 • Obavljen pripravnički staž i položen stručni ispit za doktora medicine.

Email kontakt

Detalji

Sanja Dojčinović-Vujašković

stručni saradnik
mag. sci.

no photo

 • Gostujući saradnik
 • Zaposlena u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika, Novi Sad (toksikološka laboratorija)

Email kontakt

Detalji

Jovanka Franeta

stručni saradnik
mag. farm.

 • Gostujući saradnik 
 • specijalista ispitivanja i kontrole lekova
 • Predsednik ogranka Farmaceutske komore Srbije za Vojvodinu
 • Spoljni ocenjivač Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova
 • Načelnik Laboratorije za ispitivanje i kontrolu lekova, Apoteka Novi Sad
 • Zamenik predsednika odbora Naučno tehničkog komiteta za farmaciju JUSK-a

Email kontakt

Detalji

Marina Kalić

asistent mag. farm.

 • doktorske studije upisala na Medicinskom fakultetu, Novi Sad, smer: Kozmetologija
 • koordinator projekta Savetovanje pacijenata na Medicinskom fakultetu, Novi Sad
 • edukator u Omladini JAZAS-a, Novi Sad
 • naučni rad

Email kontakt

Detalji

Slobodan Gigov

asistent mag. farm.

 • doktorske studije upisao na Medicinskom fakultetu, Novi Sad, smer Molekulska medicina
 • generalni sekretar Udruženja farmaceuta Vojvodine
 • osnivač i predsednik Nacionalne asocijacije studenata farmacije (NAPSer) i predsednik Farmaceutske studentske asocijacije Novog Sada (PSANS)
 • 6 naučnih radova

Email kontakt

Detalji

Biljana Glišić

stručni saradnik
mag. farm.-med.biohem.

no photo

 • Gostujući saradnik
 • specijalista medicinske biohemije
 • Zaposlena u Biohemijskoj laboratoriji "Laboratorija Centar", Beograd

Email kontakt

Detalji

Simonida Grubješić

asistent dr

 • doktorirala na University of Illinois, Chicago, USA
 • istraživač na Argonne National Laboratory, Argonne, Illinois, USA, Odsek za nove materijale
 • istraživač na Northwestern University, Evanston, Illinois, USA, Odsek za nove materijale
 • preko 30 naučnih radova, od toga 10 sa SCI liste

Email kontakt

Detalji

Milan Ilić

asistent mag. farm.

 • Zvanje magistra farmacije Farmaceutskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu
 • Obavljen pripravnički staž i položen državni ispit
 • Učestvovao na više projekata i kongresa tokom studiranja

Email kontakt

Detalji

Milica Jevtić

saradnik u nastavi

 • Gostujući saradnik
 • Avon Cosmetics, Beauty Trainer
 • Licencirani predavač za obuku šminke na Institutu Alexandro Flamingo, Roma, Italia
 • Glavni šminker i stručni saradnik za magazine Sensa, Adria Media, Beograd
 • Glavni šminker za više od 100 naslovnih strana, foto snimanja, editorijala

Email kontakt

Detalji

Nikola Jojić

asistent mag. farm.

 • doktorske studije upisao na Medicinskom fakultetu, Beograd, smer Klinička medicina
 • akademske specijalističke studije upisao na Farmaceutskom fakultetu, Beograd, smer Farmaceutska zdravstvena zaštita
 • 1 rad sa SCI liste

Email kontakt

Detalji

Ivanka Krajčir

stručni saradnik
mag. sci.

no photo

 • Gostujući saradnik
 • specijalista farmakoekonomije i farmacetuske legislative
 • Zaposlena u Kliničkom centru Vojvodine, Bolnička apoteka, Novi Sad

Email kontakt

Detalji

Tamara Krstić

asistent mag. farm.

 • doktorske studije upisala na Medicinskom fakultetu, Novi Sad, smer: Klinička medicina
 • aktivan član Nacionalne asocijacije studenata farmacije-Srbija (NAPSer)
 • aktivno volontiranje u mikrobiološkoj laboratoriji Hemolab M, Novi Sad

Email kontakt

Detalji

Branko Leposavić

stručni saradnik
mag. farm.

Branko Leposavic

 • Gostujući saradnik
 • Diplomirao na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu
 • Zaposlen na poziciji direktora korporativnog razvoja u veledrogeriji Farmalogist d.o.o., Beograd (trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima)

Email kontakt

Detalji

Tatjana Lolić

stručni saradnik
mag.farm.-med.biohem.

no photo

 • Gostujući saradnik
 • Zaposlena u Zdravstvenoj ustanovi "Medlab", Novi Sad (medicinsko-biohemijska laboratorija)

Email kontakt

Detalji

Lejla Ljubenković

stručni saradnik
aromaterapeut

no photo

 • Gostujući saradnik
 • Zaposlena u Strukovnom udruženju za promociju i razvoj profesionalne aromaterapije, Bukovac, Beograd

Email kontakt

Detalji

Biljana Marković

saradnik van r. odn. struk. fizioterapeut

 • zaposlena u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju “Termal”, banja Vrdnik

Email kontakt

Detalji

Svetlana Marić

saradnik van r. odn. spec. struk. med. sestra

 • zaposlena u Domu zdravlja “Dr Đorđe Bastić”, Srbobran

Detalji

Zorica Mrkonjić

asistent master biol.

 • doktorske studije upisala na Prirodno-matematičkom fakultetu, Novi Sad, smer Biohemija
 • usavršavanje u Školi lekovitog bilja, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad
 • aktivno volontiranje u više ustanova u radu sa lekovitim biljem

Email kontakt

Detalji

Nataša Nikolić

saradnik van r. odn. dipl. farmaceut

 • specijalista farmaceutske zdravstvene zaštite
 • zaposlena u Worldwide Clinical Trials, Beograd

Email kontakt

Detalji

Borislav Nalčić

stručni saradnik
mag.farm.-med.biohem.

no photo

 • Gostujući saradnik
 • Specijalista medicinske biohemije
 • Zaposlen u Medicinsko-biohemijskoj laboratoriji "Hemolab", Novi Sad

Email kontakt

Detalji

Slađana Pešić

saradnik van r. odn. dipl. org. zdrav. nege

 • zaposlena u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju “Termal”, banja Vrdnik

Email kontakt

Detalji

Dušan Nalčić

stručni saradnik
mag.farm.-med.biohem.

no photo

 • Gostujući saradnik
 • Specijalista medicinske biohemije
 • Zaposlen u Biohemijskoj laboratoriji "Viva Lab", Ruma

Email kontakt

Detalji

Branislava Teofilović

asistent mag. farm.

 • doktorske studije upisala na Medicinskom fakultetu, Novi Sad, smer Klinička medicina
 • član Saveta i Komisije za ispitivanje etičnosti na ljudima Medicinskog fakulteta, Novi Sad
 • profesor farmaceutskih predmeta u srednjoj medicinskoj školi
 • preko 10 naučnih radova, od toga 2 sa SCI liste

Email kontakt

Detalji

Spomenka Simović

asistent dr

 • doktorirala na University of South Australia, Ian Wark Research Institute, Autralia
 • stipendista austalijske vlade
 • istraživački rad na University of South Australia, Ian Wark Research Institute, Autralia
 • preko 100 naučnih radova, od toga 31 sa SCI liste; >80 citata

Email kontakt

Detalji

Nemanja Stanojević

saradnik van r. odn. viši fizioterapeut

 • zaposlen u Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata, Novi Sad

Email kontakt

Detalji

Nemanja Stanisavljević

asistent mag. farm.

 • Upisao doktorske studije na Biološkom fakultetu u Beogradu
 • Istraživač saradnik na projektu 173005, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Beograd
 • Asistent na predmetu Dinamička biohemija, katedra za Biohemiju i molekularnu biologiju, Biološki fakultet, Beograd
 • Nagrada - Fellowship in FESPB-Federation of European Societies of Plant Biology

 

Email kontakt

Detalji

Miloš Stojanović

stručni saradnik

no photo

 • Gostujući saradnik
 • Specijalista mikrobiologije
 • Zaposlen u Mikrobiološkoj laboratoriji "Hemolab M", Novi Sad

Email kontakt

Detalji

Maja Veselinović

stručni saradnik
mag. farm.

no photo

 • Gostujući saradnik
 • Zaposlena u Specijalnoj bolnici za neurološka oboljenja i posttraumatska stanja "Dr Borivoje Gnjatić", Stari Slankamen

Email kontakt

Detalji

Slađana Vojvodić

asistent mag. farm.

sladjana-s-vojvodic

 • Postdiplomski studijski boravak na Facultad de Química, Universitat de Barcelona, España i Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade do Algarve, Faro, Portugal
 • Doktorske studije upisala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, smer: Javno zdravlje
 • 2 rada sa SCI liste

Email kontakt

Detalji

Dragana Zakanyi

stručni saradnik
mag.farm.-med.biohem.

 

 • Gostujući saradnik
 • Zamenik načelnika za biohemijska i imunometrijska ispitivanja u z.u. Medlab

Email kontakt

Detalji

Tihomir Lazarević

Saradnik

nophoto

Gordana Kolarski

Saradnik

nophoto

Olga Gajić

Saradnik

nophoto