Farmaceutski fakultet, Novi Sad

Farmaceutski fakultet je akreditovani fakultet koji funkcioniše po odredbama Zakona o visokom obrazovanju Republike Srbije i u skladu sa zahtevima Bolonjske konvencije.

Plan i program integrisanih akademskih studija Farmacija i Farmacija - medicinska biohemija projektuju petogodišnje studije koje vode zvanju magistra farmacije, odsnosno magistra farmacije – medicinskog biohemičara. Rađen je po ugledu na analogne programe najpoznatijih evropskih univerziteta dugih tradicija i modernih shvatanja. Tako je studijski program Farmacija usklađen sa programima fakulteta: Farmaceutická fakulta Univerzita Karlova v Praze (Češka Republika), School of Pharmacy of the University of Athens (Grčka), Fakulteta za farmacijo Univerza v Ljubljani (Slovenija) i dr; studijski program Farmacija – medicinska biohemija usklađen je sa programima: Institute of Pharmaceutical and Biological Sciences, University Claude Bernard, Lyon 1 (Francuska), Facultad de Farmacia, Universidad de Granada (Španija), Faculdade de Farmacia, Universidade de Lisboa (Portugalija), Faculty of Pharmaceutical Sciences, University of Gent (Belgija) i dr. Ova činjenica pruža izuzetnu bliskost diplome Fakulteta sa diplomama inostranih Univerziteta.

Apsolutni prioritet i akcenat u planu i programu Fakulteta dat je pripremi budućih farmaceuta za realne situacije u kojima će se naći po završetku studija. Dakle, nakon sažetog, ali jezgrovitog teorijskog uvoda, obuka studenata sprovodi se sistemskom obradom i analizom zadataka, kroz praktičnu nastavu, veliki broj planiranih poseta terenu (apotekama, medicinskim i naučnim organizacijama, privredi...) i obaveznu stručnu praksu velikog fonda časova - naš je cilj da studenti na Fakultetu zaista nauče i “dodirnu” sve ono sa čime će se baviti po završetku studija. Polaganje kolokvijuma i ispita svodi se tako na sigurnu reprodukciju onoga što je objašnjeno, demonstrirano i na praksi vežbano.

Vizija i misija Fakulteta

Vizija Fakulteta je da visokim standardima savremenog nastavnog procesa omogući edukaciju studenata koji će postati merilo kvaliteta i poznavanja modernih veština, u rangu sa studentima prestižnih evropskih univerziteta.
Misija Fakulteta je da, na pravi način, pripremi buduće farmaceute za realne situacije na radnom mestu, u kojima će se naći po završetku studija.

Lokacija Fakulteta

Zgrada Farmaceutskog fakulteta nalazi se u samom centru Novog Sada, na adresi: Trg mladenaca 5.

Dobro došli!