Diplomirani studenti

1. Azra Plojović (rođ. Ramović), Inferlitet kod pacijenata sa tumorom testisa
datum odbrane: 26.09.2014. god
mentor: red. prof. dr Nataša Lalić, član, mentor

Komisija:

 • red. prof. dr Mirka Ilić, predsednik
 • red. prof. dr Gordana Grubor Lajšić, član
 • red. prof. dr Nataša Lalić, član, mentor

2. Kristina Jovanović, Off-label upotreba lekova mimo terapijskih indikacija

datum odbrane: 13.10. 2014. god
mentor: vanr. prof. dr Jelena Radulović, član, mentor

Komisija:

 • vanr. prof. dr Svetlana Goločorbin Kon, predsednik
 • docent Nataša Jovanović Lješković, član
 • vanr. prof. dr Jelena Radulović, član, mentor

 3. Milka Popović, Salivarni kortizol kao savremeni biomarker

datum odbrane: 08.11. 2014. god
mentor: red. prof. dr Milka Ilić, član, mentor

Komisija:

 • red. prof. dr Nataša Lalić, predsednik
 • doc. dr Miodrag Gužvić, član
 • red. prof. dr Milka Ilić, član, mentor

4. Branislava Erić, Poremećaji štitne žlezde - Hašimoto tireoiditis - etiologija i dijagnostika

 datum odbrane: 09.11. 2014. god

mentor: red. prof. dr Milka Ilić, član, mentor

Komisija:

 • red. prof. dr Nataša Lalić, predsednik
 • doc. dr Miodrag Gužvić, član
 • red. prof. dr Milka Ilić, član, mentor

 5. Marija Branović, Diabetes mellitus u trudnoći i značaj sprovođena skrininga

datum odbrane: 16. 11. 2014. god
mentor: red. prof. dr Gordana Grubor-Lajšić član, mentor

Komisija:

 • red. prof. dr Slaviša Stanišić, predsednik
 • red. prof. dr Đorđe Mačvanin, član
 • red. prof. dr Gordana Grubor-Lajši, mentor

 6. Milica Pejić, Proteinski biotehnološki lekovi u zdravstvenom sistemu Srbije.

datum odbrane: 17.11. 2014. god
mentor: doc. dr Nataša Jovanović Lješković član, mentor

Komisija:

 • doc. dr Miloš Bursačević, predsednik
 • d doc.r Srđan Stojanović, član
 • doc. dr Nataša Jovanović Lješković, član, mentor

 7. Lea Tripolski, Anatomija kolena i povrede prednjeg ukrštenog ligamenta pri sportskim aktivnostima

datum odbrane: 13.12. 2014. god
mentor: prof dr Đorđa Mačvanin, član, mentor

Komisija:

 • doc. dr Radojka Delić, predsednik
 • red. prof. dr Nataša Lalić, član
 • red. prof. dr Đorđe Mačvanin, član, mentor

 8. Maja Bojović, Ispitivanje primene savremenih sredstava za oralnu higijenu u studentskoj populaciji

Datum odbrane: 17.12.2014
Mentor: docent dr Radojka Delić

Komisija:

 • red. prof. dr Đorđe Mačvanin, predsednik
 • doc. dr Srđan Stojanović, član
 • doc. dr Radojka Delić, član, mentor

 9. Angelika Tari, Hepcidin: ključni regulatorni hormon u metabolizmu gvožđa

Datum odbrane: 18.12.2014. god.
Mentor: red. prof. dr Mirka Ilić

Komisija:

 • red. prof. dr Nataša Lalić, predsednik
 • doc. dr Miodrag Gužvić, član
 • red. prof. dr Mirka Ilić, član, mentor

 10. Nataša Macut, Uticaj supstrata na sastav organskih kiselina kombuhe

Datum odbrane: 10.03.2015. god.
Mentor: red. prof. dr Milan Matavulj

Komisija:

 • red. prof. dr Sava Pavkov, predsednik
 • doc. dr Srđan Stojanović, član
 • red. prof. dr Milan Matavulj, član, mentor

 11. Bojana Marković, Razvoj i karakterizacija film formulacija

Datum odbrane: 07.05.2015. god.
Mentor: docent dr Milan Antonijević

Komisija:

 • doc. dr Nataša Jovanović Lješković, predsednik
 • doc. dr Miloš Busarčević, član
 • doc. dr Milan Antonijević, član, mentor

 12. Dubravko Jurišić, Hipertireoidizam – etiologija i dijagnostika

Datum odbrane: 09.06.2015. god.
Mentor: red. prof. dr Mirka Ilić

Komisija:

 • red. prof. dr Nataša Lalić, predsednik
 • doc. dr Srđan Stojanović, član
 • red. prof. dr Mirka Ilić, član, mentor

 13. Duška Kurbalija, Značaj određivanja prostata specifičnog antigena (PSA) u ranom otkrivanju karcinoma prostate

 Datum odbrane: 02.07.2015. god.

Mentor: red. prof. dr Nataša Lalić

Komisija:

 • red. prof. dr Mirka Ilić, predsednik
 • doc. dr Milan Ubavić, član
 • red. prof. dr Nataša Lalić, član, mentor

14. Dragana Martinović, Farmakovigilanca u svakodnevnom radu farmaceuta u javnoj apoteci

 Datum odbrane: 06.07.2015. god. 

Mentor: vanr. prof. dr Snežana Stević

 Komisija:

 •  doc. dr Momir Dunjić, predsednik
 • vanr. prof. dr Svetlana Goločorbin Kon, član
 • vanr. prof. dr Snežana Stević, član, mentor 

 15. Branislava MItić, Supstituciona terapija metadonom kod heroinskih zavisnika

 Datum odbrane: 25.07.2015. god.

Mentor: doc. dr Zoran Budimlija

 Komisija:

 • vanr. prof. dr Snežana Stević, predsednik
 • doc. dr Srđan Stojanović, član
 • doc. dr Zoran Budimlija, član, mentor

16. Jelena Stojiljković, Primena statističkih metoda u praćenju izdavanja probiotika

 Datum odbrane: 03.09.2015. god.

Mentor: doc. dr Beba Mutavdžić

 Komisija:

 • red. prof. dr Sava Pavkov, predsednik
 • doc. dr Srđan Stojanović, član
 • doc. dr Beba Mutavdžić, član, mentor

17. Gordana Lalić, Upotreba dijetetskih suplemenata među studentima u Novom Sadu

Datum odbrane: 15.10.2015. god.
Mentor:
doc. dr Suzana Miljković

Komisija:

 •          red. prof. dr Sava Pavkov, predsednik
 •          doc. dr Srđan Stojanović, član  
 •       doc. dr Suzana Miljković, član, mentor

18. Zorana MilinkovićDijabetes i dodaci ishrani kod pacijenata sa dijabetesom

Datum odbrane: 20.12.2015. god.
Mentor: doc. dr Momir Dunjić

Komisija:

 •          red. prof. dr Slaviša Stanišić, predsednik
 •          doc. dr Radojka Delić, član
 •          doc. dr Momir Dunjić, član, mentor

 19. Milica Kasalica, Atipični antipsihotici u negativnim formama shizofrenije

Datum odbrane: 14.01.2016. god.

Mentor: vanr. prof. dr Jelena Radulović

Komisija:

 •          vanr. prof. dr Snežana Stević, predsednik 
 •          vanr. prof. dr Srđan Stojanović, član
 •          vanr. prof. dr Jelena Radulović, član, mentor 

20. Snežana Aleksić, Primena dijetetskih suplemenata kod trudnica

Datum odbrane: 15.01.2016. god.

Mentor: doc. dr Suzana Miljković

Komisija:

 •          vanr. prof. dr Srđan Stojanović, predsednik 
 •          vanr. prof. dr Svetlana Goločorbin Kon , član
 •          doc. dr Suzana MIljković, član, mentor

21. Valentina Miljković, Upotreba proteinskih suplemenata kod profesionalnih sportista i rekreativaca

Datum odbrane: 15.01.2016. god.

Mentor: doc. dr Suzana Miljković

Komisija:

 •          vanr. prof. dr Srđan Stojanović, predsednik 
 •          vanr. prof. dr Svetlana Goločorbin Kon , član
 •          doc. dr Suzana MIljković, član, mentor

22. Nataša Đokić, Uloga inhalatornih kortikosteroida u prevenciji i terapiji astme u dječijem uzrastu

Datum odbrane: 23.01.2016. god.

Mentor: vanr. prof. dr Snežana Stević

Komisija:

·         red. prof. dr Slaviša Stanišić, predsednik 

·         vanr. prof. dr Srđan Stojanović, član

·         vanr. prof. dr Snežana Stević, član, mentor


23. Ana Ljevar, Nivoi serumskog vitamina D kod poremećaja rada štitne žlijezde

Datum odbrane: 23.01.2016. god.

Mentor: doc. dr Momir Dunjić

Komisija:

·         red. prof. dr Slaviša Stanišić, predsednik 

·         vanr. prof. dr Snežana Stević, član

·         doc. dr Momir Dunjić, član, mentor


24. Aleksandra Drinić, Antioksidativna svojstvaenzimski hidrolizovanih proteina konoplje

Datum odbrane: 06.04.2016. god.

Mentor: doc. dr Miroslav Hadnađev

Komisija:

·         vanr. prof. dr Srđan Stojanović, predsednik 

·         red. prof. dr Sava Pavkov , član

·         doc. dr Miroslav Hadnađev, član, mentor


25. Jelena Miljković, Zloupotreba hormona rasta kod sportista u svetu i kod nas

Datum odbrane: 11.04.2016. god.

Mentor: doc. dr Zoran Budimlija

Komisija:

·         vanr. prof. dr Snežana Stević, predsednik 

·         vanr. prof. dr Srđan Stojanović, član

·         doc. dr Zoran Budimlija, član, mentor


26. Mirko Kalenić , Biosimilari – farmaceutski aspekti biološki sličnih lekova

Datum odbrane: 13.04.2016. god.

Mentor: doc. dr Nataša Jovanović Lješković

Komisija:

·         vanr. prof. dr Srđan Stojanović, predsednik 

·         vanr. prof. dr Svetlana Goločorbin Kon , član

·         doc. dr Nataša Jovanović Lješković, član, mentor


27. Jovana Dabić, Farmaceutska hemija lokalnih anestetika sa primenom u stomatologiji

Datum odbrane: 20.04.2016. god.

Mentor: red. prof. dr Sava Pavkov

Komisija:

 • doc. dr Radojka Delić, predsednik
 • doc. dr Suzana Miljković, član
 • red. prof. dr Sava Pavkov, član, mentor

28. Nataša Smiljanić, Primena standardizovanih vrednosti kreatinina u proceni brzine glomerularne filtracije

 Datum odbrane: 21.04.2016. god.

 Mentor: red. prof. dr Nataša Lalić

 Komisija:

 • red. prof. dr Mirka Ilić, predsednik
 • vanr. prof. dr Srđan Stojanović, član
 • red. prof. dr Nataša Lalić član, mentor

29. Slobodan Beljić, Akupunktura i bol – sindrom nervusa trigeminusa

 Datum odbrane: 28.04.2016. god.

 Mentor: doc. dr Momir Dunjić

 Komisija:

 • red. prof. dr Slaviša Stanišić, predsednik
 • vanr. prof. dr Svetlana Goločorbin Kon, član
 • doc. dr Momir Dunjić, član, mentor

30. Vanja Šumarac, Integrativni pristup u prevenciji karcinoma dojke

 Datum odbrane: 19.05.2016. god.

 Mentor: doc. dr Momir Dunjić

 Komisija:

 • red. prof. dr Slaviša Stanišić, predsednik
 • vanr. prof. dr Snežana Stević, član
 • doc. dr Momir Dunjić, član, mentor

31. Maja Stojiljković, Upotreba sertalina i atosibana kao referantnih supstanci u rezonantnoj dijagnostici BDORT-u u dijagnostici pacijenata sa rizikom za razvoj depresije

 Datum odbrane: 26.05.2016. god.

 Mentor: doc. dr Momir Dunjić

 Komisija:

 • red. prof. dr Slaviša Stanišić, predsednik
 • vanr. prof. dr Snežana Stević, član
 • doc. dr Momir Dunjić, član, mentor

 32. Marina Golubović, Dijetetski suplementi u menopauzi 

Datum odbrane: 25.06.2016. god. 

Mentor: doc. dr Suzana Miljković 

Komisija:

 • vanr. prof. dr Svetlana Goločorbin - Kon, predsednik
 • red. prof. dr Sava Pavkov, član
 • doc. dr Suzana Miljković, član, mentor

33. Sandra Jovančević, Primena dijetetskih suplemenata za osteoartritis u starijoj populaciji

Datum odbrane: 25.06.2016. god.

Mentor: doc. dr Suzana Miljković

Komisija:

 • red. prof. dr Sava Pavkov, predsednik
 • vanr. prof. dr Snežana Stević, član
 • doc. dr Suzana Miljković, član, mentor

34. Vladimir Butulija, Klinički značaj enzima u ispitivanju funkcija jetre

Datum odbrane: 08.07.2016. god.

Mentor: red. prof. dr Mirka Ilić

Komisija:

 • red. prof. dr Nataša Lalić, predsednik
 • vanr. prof. dr Srđan Stojanović, član
 • red. prof. dr Mirka Ilić, član, mentor

35. Aleksandar Pešić, Preporuka za ishranu gerijatrijske populacije

 Datum odbrane: 19.07.2016. god.

 Mentor: doc. dr Suzana Miljković

 Komisija:

 •  red. prof. dr Sava Pavkov, predsednik
 • vanr. prof. dr Srđan Stojanović, član
 • doc. dr Suzana Miljković, član, mentor

36. Jelena Ljubisavljević, Suva koža, uzroci nastanka i tretman

Datum odbrane: 05.09.2016. god.

Mentor: doc. dr Suzana Miljković

Komisija:

 • vanr. prof. dr Svetlana Goločorbin, predsednik
 • doc. dr Momir Dunjić, član
 • doc. dr Suzana Miljković, član, mentor

37. Milica Miskin, Parodontoza i prevencija parodontoza

Datum odbrane: 29.09.2016. god.

Mentor: doc. dr Radojka Delić

Komisija:

 • vanr. prof. dr Srđan Stojanović, predsednik
 • doc. dr Suzana Miljković, član
 • doc. dr Radojka Delić, član, mentor

38. Simonović NenaLekovi u trudnoći

Datum odbrane: 26.09.2016. god.

Mentor: red. prof. dr Slaviša Stanišić

Komisija:

 • doc. dr Radojka Delić, predsednik
 • doc. dr Momir Dunjić, član
 • red. prof. dr Slaviša Stanišić, član, mentor

 39. Ostojić Mina, Dijetetski suplementi za mršavljenje

Datum odbrane: 28.10.2016. god.

Mentor: vanr. prof. dr Suzana Miljković

Komisija:

 • vanr. prof. dr Srđan Stojanović, predsednik
 • vanr. prof. dr Svetlana Goločorbin Kon član
 • vanr. prof. dr Suzana Miljković, član, mentor

 40. Lacko Sihelnik Cila, Primena kinetičko-spektrofotometrijske (enzimske) metode za određivanje sadržaja aspartama

Datum odbrane: 24.10.2016. god.

Mentor: doc. dr Tamara Dapčević Hadnađev

Komisija:

 • vanr. prof. dr Srđan Stojanović, predsednik
 • vanr. prof. dr Suzana Miljković, član
 • doc. dr Tamara Dapčević Hadnađev, član, mentor

 41. Jemuović Jasmina, Gvožđe – uloga, značaj i primena u humanoj farmakoterapiji

Datum odbrane: 23.12.2016. god.

Mentor: vanr. prof. dr Snežana Stević

Komisija:

 • red. prof. dr Slaviša Stanišić, predsednik
 • doc. dr Momir Dunjić, član
 • vanr. prof. dr Snežana Stević, član, mentor

 42. Antić Adriana, Dijetetski suplementi kod benigne hiperplazije prostate

Datum odbrane: 25.01.2017. god.

Mentor: vanr. prof. dr Suzana Miljković

Komisija:

 • red. prof. dr Nebojša Menković, predsednik
 • doc. dr Radojka Delić, član
 • vanr. prof. dr Suzana Miljković, član, mentor

 43. Melinda Ležaić-Schweitzer, Primena savremenih pasta za izbeljivanje zuba

Datum odbrane: 30.01.2017. god.

Mentor: doc. dr Radojka Delić

Komisija:

 • vanr. prof. dr Srđan Stojanović, predsednik
 • vanr. prof. dr Suzana Miljković, član
 • doc. dr Radojka Delić, član, mentor

 44. Savić Marija, Farmaceutski preparati i dijetetski suplementi kalcijuma

Datum odbrane: 13.02.2017. god.

Mentor: vanr. prof. dr Srđan Stojanović

Komisija:

 • red. prof. dr Slaviša Stanišić, predsednik
 • vanr. prof. dr Suzana Miljković, član
 • vanr. prof. dr Srđan Stojanović, član, mentor

 45. Vukušić MatijaSavremena terapija najčešćih akutnih respiratornih infekcija dece u predškolskom uzrastu

Datum odbrane: 08.04.2017. god.

Mentor: vanr. prof. dr Snežana Stević

Komisija:

 • doc. dr Nataša Jovanović Lješković, predsednik
 • vanr. prof. dr Suzana Miljković, član
 • vanr. prof. dr Snežana Stević, član, mentor

 46. Enise Dolovac, Savremeni aspekti praćenja dijabetes melitusa

Datum odbrane: 17.05.2017. god.

Mentor: red. prof. dr Mirka Ilić

Komisija:

 • red. prof. dr Nataša Lalić, predsednik
 • vanr. prof. dr Suzana Miljković, član
 • red. prof. dr Mirka Ilić, član, mentor

 47. Jovane Vulin, Preparati za uklanjanje pega i fleka

Datum odbrane: 27.05.2017. god.

Mentor: van. prof. dr Suzana Miljković

Komisija:

 • vanr. prof. dr Svetlana Goločorbin Kon, predsednik
 • vanr. prof. dr Srđan Stojanović, član
 • vanr. prof. dr Suzana Miljković, član, mentor

 48. Sofija Ivkov, Primena hijaluronske kiseline u proizvodima za očuvanje zdravlja

Datum odbrane: 02.06.2017. god.

Mentor: van. prof. dr Suzana Miljković

Komisija:

 • vanr. prof. dr Svetlana Goločorbin Kon, predsednik
 • doc. dr Radojka Delić, član
 • vanr. prof. dr Suzana Miljković, član, mentor

 49. Miljane Lekić Jovanović, Uloga i značaj Omega 3 u ishrani i značaj suplementacije

Datum odbrane: 20.06.2017. god.

Mentor: doc. dr Momir Dunjić

Komisija:

 • red. prof. dr Slaviša Stanišić, predsednik
 • doc. dr Radojka Delić, član
 • doc. dr Momir Dunjić, član, mentor

 50. Nebojša Radetić, Uloga, značaj i vrste probiotika i njihova primena u proizvodima za unapređenje zdravlja

Datum odbrane: 03.07.2017. god.

Mentor: van. prof. dr Suzana Miljković

Komisija:

 • vanr. prof. dr Svetlana Goločorbin Kon, predsednik
 • doc. dr Radojka Delić, član
 • vanr. prof. dr Suzana Miljković, član, mentor

 51. Adam Metzger, Biohemijski markeri kao faktor rizika ateroskleroze

Datum odbrane: 17.07.2017. god.

Mentor: red. prof. dr Mirka Ilić

Komisija:

 • red. prof. dr Nataša Lalić, predsednik
 • doc. dr Milan Ubavić, član
 • red. prof. dr Mirka Ilić, član, mentor

 52. Milene Rajčić  „Primena dijetetskih suplemenata kod dece uzrasta od tri do pet godina“ 

 Datum odbrane: 22.08.2017. god.

 Mentor: vanr. prof. dr Suzana Miljković

Komisija:

 • vanr. prof. dr Snežana Stević, predsednik
 • doc. dr Miroslav Hadnađev, član
 • vanr. prof. dr Suzana Miljković, član, mentor

 53Janja Šinko Povoljni efekti sikavice na organizam" 

 Datum odbrane: 14.09.2017. god.

 Mentor: vanr. prof. dr Suzana Miljković

Komisija:

 • red. prof. dr Nataša Lalić, predsednik
 • vanr. prof. dr Snežana Stević, član
 • vanr. prof. dr Suzana Miljković, član, mentor

 54Ljubica Popović „Opravdanost upotrebe H2 blokatora i inhibitora protonske pumpe u terapiji bolesti organa za varenje“"

Datum odbrane: 21.09.2017. god.

Mentor: vanr. prof. dr Snežana Stević

Komisija:

 • vanr. prof. dr Suzana Miljković, predsednik
 • vanr. prof. dr Nataša Jovanović Lješković, član
 • vanr. prof. dr Snežana Stević, član, mentor

55Dragana Lazarević Posledice interakcije određenih grupa prepisanih lekova i konzumiranog alkohola"

Datum odbrane: 22.09.2017. god.

Mentor: doc. dr Zoran Budimlija

Komisija:

 • vanr. prof. dr Snežana Stević, predsednik
 • red. prof. dr Slaviša Stanišić, član
 • doc. dr Zoran Budimlija, član, mentor