Odbrana diplomskog rada studentkinje integrisanih akademskih studija – Farmacija, Dragane Lazarević, pod nazivom „Posledice interakcije određenih grupa prepisanih lekova i konzumiranog alkohola", rađenog pod mentorstvom doc. dr Zorana Budimlije, zakazana je za petak, 22. septembar 2017. u  12 sati u prostorijama fakulteta.

Diplomski rad studentkinje integrisanih akademskih studija – Farmacija, Dragane Lazarević, pod nazivom „Posledice interakcije određenih grupa prepisanih lekova i konzumiranog alkohola", rađen pod mentorstvom doc. dr Zorana Budimlije, izložen je na uvid javnosti u biblioteci Fakulteta od 12.09.2017. godine. Datum i vreme odbrane diplomskog rada biće objavljeni naknadno.

Diplomski rad studentkinje integrisanih akademskih studija – Farmacija, Ljubice Popović, pod nazivom „Opravdanost upotrebe H2 blokatora i inhibitora protonske pumpe u terapiji bolesti organa za varenje", rađen pod mentorstvom vanr. profesora dr Snežane Stević, izložen je na uvid javnosti u biblioteci Fakulteta od 07.09.2017. godine. Datum i vreme odbrane diplomskog rada biće objavljeni naknadno.

Odbrana diplomskog rada studentkinje integrisanih akademskih studija – Farmacija, Janje Šinko, pod nazivom „Povoljni efekti sikavice na organizam", rađenog pod mentorstvom vanr. profesora dr Suzane Miljković, zakazana je za 14.09.2017. u 10 sati u prostorijama Fakulteta.

Diplomski rad studentkinje integrisanih akademskih studija – Farmacija, Janje Šinko, pod nazivom „Povoljni efekti sikavice na organizam", rađen pod mentorstvom vanr. profesora dr Suzane Miljković, izložen je na uvid javnosti u biblioteci Fakulteta od 21.08.2017. godine. Datum i vreme odbrane diplomskog rada biće objavljeni naknadno.

Odbrana diplomskog rada studentkinje integrisanih akademskih studija – Farmacija, Milene Rajčić, pod nazivom „Primena dijetetskih suplemenata kod dece uzrasta od tri do pet godina", rađenog pod mentorstvom vanr. profesora dr Suzane Miljković, zakazana je za utorak, 22.08.2017. u 10 sati u prostorijama Fakulteta.