Farmacija

Integrisane akademske studije, traju 5 godina (10 semestara). Završetkom studija student stiče 300 ESPB i zvanje magistar farmacije.

Apsolutni prioritet u nastavi je praksa (laboratorijske vežbe, terenska nastava, dodiplomska praksa, istraživački rad). Stručna praksa obavlja se u zdravstvenim ustanovama – apotekama državnog i privatnog sektora, kao i u bolničkoj apoteci. Tokom studija, student upoznaje kliničku farmaciju u realnim uslovima, farmaceutsku industriju, kontrolu kvaliteta, a na terenskim vežbama biljni svet, nezaobilazan u svetu farmacije. Svoj delokrug rada studentima prezentuju i predstavnici Farmaceutske komore Srbije, Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, kompanije za klinička istraživanja, Udruženja farmaceuta, zdravstvenih ustanova...

Studenti se osposobljavaju za rad u apotekama, farmaceutskim kućama, istraživačkim centrima, obrazovnim institucijama...

Struktura studijskog programa...

Svrha studijskog programa...

Ciljevi studijskog programa...

 

I Godina · II Godina · III Godina · IV Godina · V Godina · Izborni

I Godina
semestar predmet status predmeta broj časova predavanja broj časova vežbi ESPB
1. 1 Uvod u farmaciju sa osnovama naučno istraživačkog rada obavezan 15 0 1
2. 1 Farmaceutski engleski jezik obavezan 30 30 4
4. 1 Biologija sa humanom genetikom obavezan 30 15 3
5. 1 Anatomija obavezan 30 15 3
6. 1 Opšta hemija obavezan 90 75 9
7. 1 Organska hemija I obavezan 105 60 9
8. 2 Histologija obavezan 15 15 2
9. 2 Botanika obavezan 45 30 7
10. 2 Neorganska hemija obavezan 30 15 3
3. 2 Biofizika obavezan 15 15 2
11. 2 Fizička hemija obavezan 45 15 4
12. 2 Analitička hemija I obavezan 30 45 6
13. 2 Organska hemija II obavezan 45 45 7
  60

Na vrh ^

II Godina
semestar predmet status predmeta broj časova predavanja broj časova vežbi ESPB
1. 3 Analitička hemija II obavezan 30 45 8
2. 3 Instrumentalna farmaceutska analiza obavezan 45 60 5
3. 3 Molekularna biologija ćelije obavezan 30 15 3
4. 3 Opšta biohemija obavezan 30 30 5
5. 3 Imunologija obavezan 45 15 4
6. 3 Fiziologija I obavezan 45 15 4
7. 3 Farmaceutska neorganska hemija obavezan 30 15 4
8. 4 Fiziologija II obavezan 45 15 4
9. 4 Mikrobiologija obavezan 45 30 7
10. 4 Farmakognozija I obavezan 30 30 4
11. 4 Farmaceutska organska hemija I obavezan 30 45 4
12. 4 Bromatologija obavezan 30 30 4
13. 4 Statistika u farmaciji obavezan 15 15 2
14. izborni blok 4 Izborni 1 izborni 15 15 2
  60

Na vrh ^

III Godina
semestar predmet status predmeta broj časova predavanja broj časova vežbi ESPB
1. 5 Farmakognozija II obavezan 30 30 4
2. 5 Farmaceutska organska hemija II obavezan 30 45 7
3. 5 Neuronauke obavezan 30 15 4
4. 5 Patofiziologija obavezan 45 30 5
5. 5 Farmakologija obavezan 45 60 4
6. izborni blok 5 Izborni 2-5 izborni 15 15 3
7. izborni blok 5 Izborni 2-5 izborni 15 15 3
8. 6 Neurofarmakologija obavezan 30 30 5
9. 6 Dijetetika obavezan 15 15 3
10. 6 Medicinska biohemija obavezan 45 45 8
11. 6 Farmaceutska tehnologija I obavezan 75 90 8
12. izborni blok 6 Izborni 2-5 izborni 15 15 3
13. izborni blok 6 Izborni 2-5 izborni 15 15 3
  60

Go To Top ^

IV Godina
semestar predmet status predmeta broj časova predavanja broj časova vežbi ESPB
1. 7 Analitika i kontrola lekova obavezan 60 45 8
2. 7 Fitoterapija obavezan 15 30 3
3. 7 Farmakokinetika sa farmakodinamikom obavezan 30 15 3
4. 7 Farmaceutska tehnologija II obavezan 45 60 5
5. 7 Kozmetologija obavezan 30 30 3
6. izborni blok 7 Izborni 6-9 izborni 15 15 4
7. izborni blok 7 Izborni 6-9 izborni 15 15 4
8. 8 Farmakoterapija obavezan 30 45 6
9. 8 Toksikologija sa analitikom obavezan 45 15 2
10. 8 Biofarmacija obavezan 30 15 4
11. 8 Farmaceutska biotehnologija obavezan 45 30 5
12. 8 Farmaceutska etika i zakonodavstvo obavezan 15 15 2
13. 8 Endokrinologija obavezan 30 15 3
14. izborni blok 8 Izborni 6-9 izborni 15 15 4
15. izborni blok 8 Izborni 6-9 izborni 15 15 4
  60

Go To Top ^

V Godina
semestar predmet status predmeta broj časova predavanja broj časova vežbi ESPB
1. 9 Industrijska farmacija obavezan 15 15 2
2. 9 Interakcije i neželjeni efekti lekova obavezan 15 15 2
3. izborni blok 9 Klinička farmacija izborni 45 30 9
4. 9 Farmaceutska praksa obavezan 15 30 5
5. 9 Izborni 10 obavezan 30 30 4
6. izborni blok 9 Izborni 11 izborni 30 30 4
7. izborni blok 9 Izborni 12 izborni 30 30 4
8. 10 Studijski istraživački rad obavezan 0 0+225* 10
9. 10 Diplomski rad obavezan 0 0+75* 5
10. 10 Stručna praksa obavezan 0 0+450* 15
  60

* Student's Research Work; ** Other classes

Na vrh ^

Izborni semestar predmet broj časova predavanja broj časova vežbi ESPB
1 4 Steroidna jedinjenja, primena i zloupotreba 15 15 2
1 4 Farmaceutski preparati na bazi algi i gljiva 15 15 2
1 4 Organizacija zdravstvene delatnosti  15  15  2
1 4 Eksperimentalne tehnike u hemiji  15  15  2
2-5 5,6 Alergene biljke sa osnovama alergologije 15 15 3
2-5 izborni fmb 1 3 5,6 Koloidni sistemi u farmaciji 15 15 3
2-5 5,6 Koordinaciona jedinjenja u farmaciji 15 15 3
2-5 5,6 Menadžment u zdravstvu i farmaciji 15 15 3
2-5 5,6 Etika u predkliničkim i kliničkim istraživanjima 15 15 3
2-5 5,6 Ambalažni materijali farmaceutskih preparata 15 15 3
2-5 5,6 Zelena hemija u farmaceutskoj industriji 15 15 3
2-5 izborni fmb 1 7 5,6 Kontrola kvaliteta u farmaciji 15 15 3
2-5 izborni fmb 1 7 5,6 Javno zdravlje, promocija zdravlja i metodologija zdravstvenog obrazovanja  15  15  3
2-5 izborni fmb 1 7 5,6 Odabrana poglavlja organske hemije  15  15  3
2-5 izborni fmb 1 7 5,6 Odabrana poglavlja analitičke hemije  15  15  3
6-9 izborni fmb 1 7 7,8 Stereohemija organskih jedinjenja  15  15  4
6-9 stereohemija 7,8 Biljni ekstrakti u kozmetičkoj industriji 15 15 4
6-9 7,8 Farmakoterapija u ginekologiji i akušerstvu 15 15 4
6-9 7,8 Reproduktivna endokrinologija 15 15 4
6-9 7,8 Farmacija u stomatologiji 15 15 4
6-9 7,8 Informacioni sistemi u farmaciji 15 15 4
6-9 izborni fmb 2 7 7,8 Ekotoksikologija 15 15 4
6-9 7,8 Laboratorijska statistika sa obradom podataka  15 15  4
6-9 7,8 Fiziologija fizickih aktivnosti  15  15  4
6-9 7,8 Odabrana poglavlja imunologije  15  15  4
6-9 7,8 Integrativna medicina 30 30 4
10-12 naucno istrazivacki rad 9 Naučno-istraživački rad 30 30 4
10-12 klinicka istrazivanja 9 Klinička istraživanja 30 30 4
10-12 9 Poslovni engleski jezik 30 30 4
10-12 9 Zavisnost i zloupotreba lekova 30 30 4
10-12 9 Dermatokozmetički preparati 30 30 4
10-12 9 Dijetetska hrana i dijetetski suplementi 30 30 4
10-12 9 Razvojni put leka 30 30 4
10-12 9 Lekovito bilje Srbije  30  30  4
10-12 9 Vode u farmaciji  30  30  4

Go To Top ^

Predmeti po godinama