Svrha studijskog programa

INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE: FARMACIJA

Svrha studijskog programa

Studijski program integrisanih akademskih studija Farmacija bazira se na Zakonu o visokom obrazovanju Republike Srbije, principima evropskog visokog obrazovanja koji su sadržani u Bolonjskoj deklaraciji, stavovima i preporukama internacionalnih stručnih i akademskih udruženja iz oblasti farmacije i, pre svega, potrebama društva za visokoobrazovanim kadrovima koji mogu da prate brz razvoj nauke i prakse u oblasti farmacije.
Ovaj studijski program promoviše principe koji su opšteprihvaćeni od strane akademskih zajednica u razvijenim zemljama:

- racionalizacija i modularizacija nastavnih programa,

- implementacija ESPB,

- uvođenje novih tipova nastave i novih metoda nastavnog procesa,

- insistiranje na kontinuiranom radu studenata,

- uvođenje mehanizama kontrole kvaliteta nastavnih programa i metoda nastavnog procesa,

- učešće studenata kao partnera u obrazovnom procesu.

Studijski program ima jasno definisanu svrhu i to:

- efikasno studiranje,

- viši nivo stručne i naučne kompetentnosti diplomiranih studenata farmacije kao opšti društveni i nacionalni interes,

- usklađivanje nastavnog programa sa programima evropskih visokoškolskih institucija koje se bave obrazovanjem farmaceuta (sa aspekta kvaliteta, obima i metodološkog pristupa), što bi omogućilo veću mobilnosti studenata i nastavnika,
uvođenje standarda u proces vrednovanja znanja, veština i stručne kompetentnosti koji su uporedivi sa standardima Evropske unije, kako bi studenti farmacije bili ravnopravni sa svojim kolegama na evropskom prostoru.

Predmeti po godinama