Zdravstvena nega

Akreditovano u Srbiji i EU

Osnovne strukovne studije, traju 3 godine (6 semestara). Završetkom studija student stiče 180 ESPB i zvanje strukovna medicinska sestra.

Studijski program akreditovan je u Srbiji (Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije) i u EU (Univerzitet Alma Mater Europaea - ECM, Maribor, Slovenija).

Program za sticanje EU diplome poglledajte ovde.

 

Klinička praksa u zdravstvenim ustanovama 

Klinička praksa obavlja se u zdravstvenim ustanovama - nastavnim bazama fakulteta. Spisak nastavnih baza i partnera fakulteta pogledajte ovde.

 

Posebne pogodnosti studiranja za zaposlene – nastava vikendom, priznavanje dela prakse

Više informacija o programu...

 

I Godina semestar predmet Status predmeta Broj časova predavanja Broj časova vežbi ESPB
1. 01 1 Fiziologija sa osnovama anatomije obavezan 4 2 8
2. 02 1 Higijena sa osnovama mikrobiologije obavezan 3 4 11
3. 09 3 Osnovi zdravstvene nege obavezan 3 4 10
4. 04 1 Javno zdravlje, promocija zdravlja i metodologija zdravstvenog obrazovanja obavezan 2 2 5
5. 05 2 Osnovi patofiziologije obavezan 2 1 8
6. 06 2 Osnovi farmakoterapije obavezan 2 4 11
7. 11 3 Osnovi gerijatrije obavezan 2 1 3
8. 08 2 Izborni blok 1 izborni 3 3 4
   

 

II Godina semestar predmet Status predmeta Broj časova predavanja Broj časova vežbi ESPB
1. 03 1 Biološki materijali za laboratorijsku dijagnostiku obavezan 2 3 10
2. 10 3 Ishrana i medicinska nutritivna terapija obavezan 4 3 9
3. 12 3 Osnovi rehabilitacije obavezan 1 1 3
4. 13 3 Zdravstvena nega u psihijatriji obavezan 1 3 8
5. 14 4 Osnovi interne medicine sa zdravstvenom negom internističkih pacijenata obavezan 2 3 10
6. 15 4 Zdravstvena nega u neurologiji obavezan 1 1 8
7. 07 2 Elektronska obrada podataka, statistika i administracija obavezan 2 1 3
8. 08 4 Izborni blok 2 izborni 2 2 3
9. 08 4 Izborni blok 3, 4 izborni 2 1 3
10. 08 4 Izborni blok 3, 4 izborni 2 1 3
   

 

III Godina semestar predmet Status predmeta Broj časova predavanja Broj časova vežbi ESPB
1. 16 5 Zdravstvena nega u ginekologiji i akušerstvu obavezan 2 3 11
2. 17 5 Patronažna nega i kućno lečenje obavezan 2 3 6
3. 18 5 Supervizija kvaliteta obavezan 2 1 6
4. 08 5 Izborni blok 5, 6 izborni 2 1 3
5. 08 5 Izborni blok 5, 6 izborni 2 1 3
6. 19 6 Osnovi hirurgije sa zdravstvenom negom hirurških pacijenata obavezan 2 4 11
7. 20 6 Zdravstvena nega i radna terapija u pedijatriji obavezan 2 3 11
8. 08 6 Izborni blok 7 izborni 2 2 3
9. 08 6 Izborni blok 8, 9 izborni 2 1 3
10. 08 6 Izborni blok 8, 9 izborni 2 1 3
   

 

Izborni blok semestar   predmet Broj časova predavanja Broj časova vežbi ESPB
1. 1 2 21 Nemački jezik 1 3 3 4
2. 2 22 Engleski jezik 1 3 3 4
3. 2 4 21 Nemački jezik 2 2 2 3
4. 4 22 Engleski jezik 2 2 2 3
5. 3, 4 4 23 Komunikacija u zdravstvu 2 1 3
6. 4 24 Menadžment u zdravstvu 2 1 3
7. 4 25 Prevencija i unapređenje mentalnog zdravlja 2 1 3
8. 5 28 Organizacija zdravstvene delatnosti 2 1 3
9. 5, 6 5 27 Zdravstveni sistemi u EU 2 1 3
10. 4 26 Promocija zdravlja u predškolskim i školskim ustanovama 2 1 3
11. 5 29 Palijativna nega 2 1 3
12. 5 30 Zdravstvena nega u odeljenju intenzivne nege 2 1 3
13. 7 6 21 Nemački jezik 3 2 2 3
14. 6 22 Engleski jezik 3 2 2 3
15. 8, 9 6 31 Zdravstvena nega onkoloskih pacijenata 2 1 3
16. 6 32 Upravljanje ljudskim resursima u zdravstvu 2 1 3
17. 6 33 Zdravstvena nega u plastičnoj i rekonstruktivnoj hirurgiji 2 1 3
18. 6 34 Etika i zakonodavstvo 2 1 3