Socijalna gerontologija

Osnovne strukovne studije, traju 3 godine. Završetkom studija student stiče 180 ESPB i zvanje diplomirani socijalni gerontolog.

Program je akreditovan u EU, a nakon završetka studija studenti dobijaju diplomu Univerziteta Alma Mater Europaea – ECM, Slovenija koja otvara mogućnost daljeg usavršavanja i rada u zemljama EU.

Studenti se osposobljevaju za: rad sa starijim osobama u raznim okruženjima poput stacionarnih ustanova i domova za starije i nemoćne, ustanova za socijalnu zaštitu starih osoba, organizacija za zdravstvenu negu u kući starije osobe, programa za dnevni boravak starijih osoba i sl. Tokom studija izučavaju se različiti aspekti starenja, načina života i nege starih ljudi. Potreba za ovim zanimanjem naročito je izražena u zemljama Severne i Zapadne Evrope.

Praktični aspekt: kroz posete gerontološkim centrima i drugim institucijama koje su posvećene brizi o starim licima studenti se upoznaju sa specifičnostima ove humane oblasti...

Mogućnost zaposlenja: socijalne ustanove, savetovališta, penzionerski domovi, gerontološki centri, velike firme u kojima se radi na angažovanju starijih osoba… 

I Godina Semestar Predmet Status predmeta ESPB
1. psiholoski socioloski i andragoski aspekt starenja 1 Psihološki, sociološki i andrgoški aspekt starenja obavezan 6
2. socijalna gerontologija 1 Socijalna gerontologija obavezan 9
3. komunikacija u socijalnoj gerontologiji 1 Komunikacija u socijalnoj gerontologiji obavezan 6
4. organizacija i socijalni menadzment 1 Organizacija i socijalni menadžment obavezan 9
5. izborni blok 2 Izborni predmet 1 izborni 3
6. sveobuhvatna rehabilitacija u procesu starenja i-ili starenja nakon povredjivanja 2 Integrativna rehabilitacija u procesu starenja i/ili posle povrede obavezan 6
7. zdravlje bolesti i starenje 2 Zdravlje, bolesti i starenje obavezan 6
8. izborni blok 2 Izborni predmet 2 izborni 3
9. osnovi metodologije i istrazivanja 2 Osnove metodologije i istraživanja obavezan 6
10. poslovna komunikacija na engleskom jeziku 2 Poslovna komunikacija na engleskom jeziku obavezan 3
11. prakticna obuka 2 Praktična obuka I obavezan 3
   

 

II Godina Semestar Predmet Status predmeta ESPB
1. izborni blok 3 Izborni predmet 3 izborni 3
2. izborni blok 3 Izborni predmet 4 izborni 3
3. organizacijsko ponasanje i hrm 3 Organizacija poslovanja i HRM obavezan 9
4. timski rad i izvrsnost u usluzivanju 3 Timski rad i kvalitet usluge obavezan 6
5. medjugeneracijska komunikacija 3 Međugeneracijska komunikacija obavezan 6
6. izborni blok 3 Izborni predmet 5 izborni 6
7. izborni blok 4 Izborni predmet 6 izborni 6
8. osnovi filozofije i etike 4 Osnovi filozofije i etike obavezan 3
9. palijativna nega 4 Palijativna nega
obavezan 6
10. osnovi informatike 4 Osnovi informatike obavezan 6
11. prakticna obuka 4 Praktična obuka II obavezan 6
   

 

III Godina Semestar Predmet Status predmeta ESPB
1. izborni blok 5 Izborni predmet 7 izborni 6
2. izborni blok 5 Izborni predmet 8 izborni 6
3. briga za starije u zajednici 5 Projektni rad u socijalnoj gerontologiji obavezan 6
4. pristupi socijalnog rada sa starijim osobama 5 Organizaciona kultura obavezan 6
5. izborni blok 5 Izborni predmet 9 izborni 3
6. osnove religije i prihvatanje razlika 5 Osnove religije i prihvatanje različitosti obavezan 6
7. strucna praksa   Stručna praksa obavezan 12
8. diplomski rad   Diplomski rad
obavezan 15
   

 

Izborni blok Semestar Predmet ESPB
1 racunovodstvo i finansije 1 Računovodstvo i finansije 3
1 principi makro i mikro ekonomije i ekonomije zivotne sredine 1 Principi mikro, makro i ekološke ekonomije 3
1   1 Zdravstveno i socijalno zakonodavstvo 3
2 motivacija za interesne aktivnosti i odrzavanje aktivnosti 2 Radna terapija i radne aktivnosti starih
3
2 osnovi socijalne psihijatrije 2 Motivacija za interesne delatnosti i očuvanje aktivnosti 3
3, 4   3 Osnovi socijalne psihijatrije  
3, 4 demografski aspekti starenja 3 Demografski aspekti starenja 3
3, 4 antropologija porodicnog zivota 3 Antropologija porodičnog života
3, 4 nadzor u socijalnoj gerontologiji 3 Supervizija u socijalnoj gerontologiji
5 socijalni marketing 4 Socijalni marketing
5 neprofitne organizacije 4 Neprofitne organizacije
5   4 Volonterski rad 3
6   4 Organizacija slobodnog vremena: novi pristupi organizaciji slobodnog vremena 6
6 organizacija slobodnog vremena novi pristupi organizaciji vremena 4 Organizacija slobodnog vremena: rekreativno-sportski program 6
6 radna terapija i radne aktivnosti starih 4 Radna terapija sa osnovama ergonomije 6
7, 8 organizacija slobodnog vremena rekreativno sportski program 5 Pristupi u socijalnom radu sa nepokretnim licima i licima sa invaliditetom
7, 8 rad na projektima u socijalnoj gerontologiji 5 Briga za stara lica u zajednici
7, 8 organizaciona kultura 5 Pristupi u socijalnom radu sa starijim osobama
9   5 Ekonomija u zdravstvu 3
9 ekonomski aspekti sigurne starosti 5 Ekonomski aspekti sigurne starosti 3
9 pravni aspekti sigurne starosti 5 Pravni aspekti sigurne starosti 3
9 volontiranje2 5 Zdravstveni sistemi u EU 3
   

 

Psihološki, sociološki i andragoški aspekt starenja