Specijalističke akademske studije Medicinska biohemija

Specijalističke akademske studije, traju 1 godinu, 60 ESPB, zvanje: specijalista farmacije - medicinske biohemije

Kroz ovaj program studenti stiču profesionalno obrazovanje i stručno znanje iz oblasti biohemijske dijagnostike i savlađuju veštine i metode istraživanja u toj oblasti.

Program omogućava i usavršavanje kadrova zaposlenih u medicinsko-biohemjskim laboratorijama, proizvodnji, distribuciji i marketingu laboratorijskih reagenasa i opreme, registraciji reagenasa i sličnih dijagnostičkih sredstava, regulatornim telima na poslovima vezanim za oblast medicinske biohemije ili u naučno-istraživačkom radu…

Program je usko stručan i posvećen je sticanju visokospecijalizovanog znanja i veština medicinskog biohemičara.

    semestar  predmet status predmeta broj časova predavanja broj časova vežbi ESPB
1.    1 Medicinska biohemija I, odbrana poglavlja obavezan 4 5 10
2.    1 Enzimologija, odbrana poglavlja obavezan 3 1 5
3.    1 Hematologija, odbrana poglavlja obavezan 3 1 5
4.    1 Izborni blok 1 izborni 2 3 5
5.    1 Izborni blok 2  izborni 2 3 5
          14 13 30
6.    2 Medicinska hemija II, odbrana poglavlja  obavezan 6 5 10
7.    2 Naučno-istraživački rad  obavezan 2 1 3
8.    2 Izborni blok 3  izborni 2 3 5
9.    2 Studijski-istraživački rad  obavezan 0 0 4
10.    2 Završni rad  obavezan 0 0 8
          10 9 30
          24 22 60
11.    1 Mikrobiologija, odbrana poglavlja izborni 2 3 5
12.    1 Reproduktivna endokrinologija, odbrana poglavlja izborni
13.    1 Statistika u istraživanju izborni
14.    1 Klinička mikrobiologija, odbrana poglavlja izborni
15.    2 Analitička evaluacija metoda u medicinskoj biohemiji izborni
16.    2 Imunohemija, odbrana poglavlja izborni