Upisni rokovi

OKTOBARSKI ROK 

I Prijavljivanje kandidata: 25. 9.– 02. 10. 2017..

II Prijemni ispit: 03. 10. 2017. (početak polaganja – 10h)

III Objavljivanje preliminarne rang liste: 04. 10. 2017.

IV Objavljivanje konačne rang liste: 06. 10. 2017.

V Upis primljenih kandidata: 09. 10. – 13. 10. 2017.

 

SEPTEMBARSKI ROK 

I Prijavljivanje kandidata: 04. 9.– 15. 9. 2017..

II Prijemni ispit: 19. 9. 2017. (početak polaganja – 10h)

III Objavljivanje preliminarne rang liste: 21. 9. 2017.

IV Objavljivanje konačne rang liste: 25. 9. 2017.

V Upis primljenih kandidata: 26. 9. – 29. 9. 2017.