Primeri testova

 Zadaci u prilogu predstavljaju modele zadataka kakvi će biti na prijemnom ispitu i služe za vežbanje naučenog gradiva hemije. Ovi zadaci ne predstavljaju bazu zadataka od kojih će neki od zadataka biti. Na zadnjoj stranici nalaze se rešenja.

U slučaju bilo kakvih pitanja ili nejasnih zadataka, možete kontaktirati Fakultet posredstvom mail-a office@faculty-pharmacy.com.

U slučaju da primetite grešku u postavljenom zadatku ili rešenju zadatka, bićemo Vam zahvalni za svaku sugestiju koju nam uputite na isti mail.

U slučaju da želite ići na 1:1 časove pripreme za prijemni ispit za upis na Fakultet (opcije: 1:1 časovi ili grupni časovi), takođe nas možete kontaktirati mail-om. Detalji pripreme za prijemni nalaze se na sajtu u sekciji Upis - Prijemni ispit 2013/14 - Pripremna nastava

 

 

Primeri pitanja sa resenjima iz Biohemije

 

Primeri pitanja sa resenjima iz Opste i Neorganske hemije

 

Primeri pitanja sa resenjima iz Organske hemije

 

Napomena: zadaci koji su bili ranije postavljeni na ovoj stranici sajta deo su zadataka i rešenja koji se trenutno nalaze u prilogu.