Oblasti i literatura

Oblasti zastupljene na prijemnom ispitu:

 

Prijemni ispit iz ZDRAVSTVENE NEGE

Literatura za pripremu za polaganje prijemnog ispita iz oblasti ZDRAVSTVENA NEGA:

Pitanja su koncipirana iz udžbenika za I-IV razred srednje medicinske škole:

 1. Baljozović A., Kostić S., Baljozović N.: Zdravstvena nega 1 za I razred medicinske škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2013.
 2. Baljozović A., Jojkić K., Hiti R., Baljozović N., Zdravstvena nega 2 za II razred medicinske škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2011.
 3. Popović R., Borović P.: Zdravstvena nega 3 za III razred medicinske škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2013.
 4. Putniković B., Terzić M., Mazić S., Alimpić M., Marković S.: Zdravstvena nega 4, Urgentna stanja u medicini za IV razred medicinske škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2007.

(ili novija izdanja)

 Zbirka za pripremu prijemnog ispita iz Zdravstvene nege može se nabaviti u Skriptarnici fakulteta bookshop@faculty-pharmacy.com

 

Prijemni ispit iz BIOLOGIJE

Literatura za pripremu za polaganje prijemnog ispita iz oblasti BIOLOGIJA:

Pitanja su koncipirana iz udžbenika za III razred gimnazije opšteg smera:

 1. Cvijić Gordana, Đorđević Jelena, Nedeljković Nadežda: Biologija za III razred gimnazije opšteg smera, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004.

U smislu dopune znanja, kandidati mogu koristiti i knjige za I, II i IV razred srednjoškolskog obrazovanja:

 1. Šerban Nada, Cvijan Mirko, Jančić Radiša: Biologija za I razred gimnazije i poljoprivredne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2009.
 2. Petrov Brigita, Kalezić Miloš: Biologija za II razred gimnazije prirodno-matematičkog smera i II razred poljoprivredne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2008.
 3. Cvetković Dragana, Lakušić Dmitar, Matić Gordana, Korać Aleksandra, Jovanović Slobodan: Biologija za IV razred gimnazije prirodno-matematičkog smera, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2011.

(ili novija izdanja)

  

Prijemni ispit iz PSIHOLOGIJE

 Literatura za pripremu za polaganje prijemnog ispita iz oblasti PSIHOLOGIJA:

 Pitanja su koncipirana iz udžbenika za II razred gimnazije:

 1. Trebješanin Ž.: Psihologija za II razred gimnazije, Zavod za udžbenike , Beograd, 2011. 
 2. Rot N., Radonjić S.: Psihologija za gimnaziju u II razredu i ekonomiju , pravo i administraciju u II i III razredu, Zavod za udžbenike, Beograd,2012.

  Oblastiza pripremu prijemnog ispita izpredmetaPsihologija:

I Psihologija kao naučna disciplina

 •  Metodei tehnike psihološkogistraživanja
 •  Organski osnovi i razvitak psihičkogživota čoveka

 II Osnovnepsihičke pojave– psihički procesi, osobineistanja

 •  Osećajii opažaji
 •  Učenje, paenje, zaboravljanje, mišljenje
 •  Intelektualnesposobnosti
 •  Emocije, frustracijei konflikti
 •  Motivii stavovi

 III Ličnost

 •  Struktura, dinamika, razvoj, teorijeličnosti
 •  Promenei poremećajiduševnogživotai ponašanja

 IV Pojedinacu društvenomokruženju

 • Komunikacija, životu grupi