Organizacija događaja

Iznajmljivanje prostora

Zgrada fakulteta nalazi se u centru Novog Sada. Prostor je  reprezentativan i moderan, prilagodljiv održavanju raznih vrsta događaja, omogućava korišćenje savremenih tehnologija, adaptibilan je svim tehničkim zahtevima klijenata. Kapaciteti: 2 amfiteatra (ukupno 100 mesta), 5 predavaonica (50 mesta), VIP sala za manje sednice (8+2 mesta).
Tehničke karakteristike: audio i video oprema, simultano prevođenje, klima, centralna ventilacija, ADSL, wireless.

Organizacija događaja:

  • Seminari
  • Edukacije
  • Konferencije
  • Stručni i naučni skupovi

Kontakt:

office.marketing@faculty-pharmacy.com