euff

Studenti našeg fakulteta i ove godine učestvuju u SEP – programu razmene studenata farmacije koji omogućava studentima da provedu izvesno vreme u inostranstvu na stručnoj praksi.
Ove godine, na konkursu Nacionalne asocijacije studenata farmacije, za odlazak na studentsku razmenu izabrani su studenti našeg fakulteta Lazar Lukić i Tamara Simić. Oni će u periodu 13. – 31. jula 2017. godine boraviti u Krakovu u Poljskoj. Lazar će stručnu praksu obavljati u apoteci, a Tamara na Katedri za farmaceutsku tehnologiju i biotehnologiju Farmaceutskog fakulteta.
Učešće studenata u SEP programu Fakultet je pomogao finansiranjem troškova organizacije programa razmene.